ARTIKEL CIRCO TRACK 
Van versnippering naar samenwerking: circulaire innovatie in de lokale voedselketen.

Boeren, verwerkende bedrijven en een restauranteigenaar hebben elkaar gevonden tijdens de regionale CIRCO Track Korte Keten Food. In drie sessies hebben ze onder leiding van twee trainers de huidige lineaire keten ontleed en een nieuwe circulaire korte keten gebouwd.

Wat de deelnemers bindt is dat zij allemaal ervaring hebben met het werken in de korte keten, waarbij producten via zo min mogelijk schakels van producent naar eindgebruiker gaan. Tegelijkertijd lopen ze tegen versnippering en kleinschaligheid aan, waardoor hun businessmodel onder druk staat. Zo regelt iedere schakel z’n eigen transport, verpakkingen en administratieve stromen.

 

Geautomatiseerd bestelsysteem voor producenten en afnemers

In drie workshops keken de deelnemers naar het waardeverlies in de bestaande leverketen en verkenden zij waar kansen en oplossingen liggen. Met als uitgangspunt dat de gekozen oplossing past in een circulaire en duurzame economie. De deelnemers zijn in deze workshops dichter bij elkaar gekomen en startten zelfs een samenwerking, gericht op een geautomatiseerd bestelsysteem waar zowel producenten als afnemers op aangesloten worden. Zo ontstaat beter inzicht in de handelsstromen en wordt veel winst behaald in transport; het aantal loze kilometers kan drastisch omlaag.

 

Kansen voor eerlijke communicatie en duurzame verpakkingen

Op het gebied van communicatie is nog veel te winnen bleek uit de workshops. Zo willen klanten graag weten hoe duurzaam en circulair er geproduceerd wordt om daar hun keuzes op te baseren. Het bedachte systeem biedt die mogelijkheden. Het zorgt er voor dat eenduidige informatie wordt gedeeld en dat de klant een eerlijke vergelijking kan maken. Ook op het gebied van duurzame verpakkingen en de ontwikkeling van een statiegeldsysteem liggen nog volop mogelijkheden voor de deelnemers aan deze Korte Keten Food Track.

Organisator Vincent van Rijsewijk, en aanjager achter het Bewust Boeren Traject vertelt: “Tijdens deze Track is duidelijk geworden dat alles draait om samenwerking en communicatie. Boeren die verduurzamen worden zo gekoppeld aan een koperspubliek dat dat weet te waarderen. Zo stimuleren boer en afnemers elkaar om steeds meer stappen te maken op de duurzame, circulaire ladder.”

 

Startschot voor samenwerking in Midden-Brabant

Tijdens de laatste afsluitende workshop pitchten de deelnemers hun circulaire idee voor een breed publiek, bestaande uit lokale ketenpartijen. Dat leverde waardevolle complimenten en bruikbare feedback op. Deze CIRCO Track vormt hiermee het startschot voor een kansrijke en hopelijk duurzame en succesvolle samenwerking in Midden-Brabant.

Joost Martens over deze samenwerking “Voor Rabobank is CIRCO Track een geweldig middel om een belangrijk doel te realiseren: circulaire doorbraakprojecten in de regio. We blijven dan ook nauw betrokken bij het vervolg en zetten ons netwerk, onze kennis en onze rol als financier in om die doorbraken verder te brengen”.

 

CIRCO-Trainer Heidi van Woudenberg is blij met de oogst van deze Track: “De meerwaarde van duurzaam geproduceerd voedsel kan bij uitstek in de korte keten vermarkt worden. Dat vraagt intensieve samenwerking tussen ketenpartners: boeren, distributeurs, afnemers. Erg mooi om te zien hoe de samenwerking tussen al die partijen in de drie workshopdagen als vanzelf ontstond. En hoe lopende initiatieven aan elkaar gekoppeld werden tot een totaalconcept”.

 

Bewust Boeren Traject

Deze CIRCO Track past perfect in het Bewust Boeren Traject, gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Kringlooplandbouw workshop
Kringlooplandbouw bewust boeren
Biologisch landbouw bewust boeren

Mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Noord-Brabant
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
Logo SOOH