Workshops 

Workshops | Kringlooplandbouw & Biodiversiteit 

In groepsverband leer je de basisbeginselen van kringlooplandbouw. Je krijgt antwoord op de hoofdvraag:

Hoe kunnen (innovatieve) maatregelen die bijdragen aan kringlooplandbouw en het vergroten van de biodiversiteit praktisch toegepast worden op mijn bedrijf?

Onder begeleiding van GroeiBalans vertaal je deze kennis direct naar je eigen bedrijfssituatie.

Praktische details:

 • In totaal 6 workshops, een excursie en ondernemerscoaching.
 • Kosten: van 1275,- Euro voor 345,- Euro. 
 • De workshops zijn ook apart van elkaar te volgen. Zie kosten per workshop hieronder.
 • Start najaar 2023. Specifieke data zijn te vinden onder ‘meer informatie’ bij elke workshop.

Locatie workshops:
Centrum voor Bodem & Gezondheid
Moersebaan 8
4882KE Zundert


Workshop 1

Bodemvruchtbaarheid en voerkwaliteit

Je ontdekt wat de relatie en invloed is van de bodemvruchtbaarheid/bodembiologie op de ruwvoerkwaliteit.

Resultaat:
 • Andere kijk op bemesting/voeding en organische kringlopen gebruiken voor gezondheid
 • Aanzet tot nieuwe bemestingsplannen
 • Bodemgezondheid vooropstellen
 • Vanuit een gezonde bodem goed ruwvoer produceren
Datum:

Maandag 13 november 2023

 • Inloop 9.45 uur
 • Aanvang 10.00 uur tot 14.30 uur incl. biologische lunch
Prijs:

€ 35,-

Workshop 2

Organische stofopbouw

Je krijgt antwoord op de vragen: hoe moet ik de bodem voeden om organische stof op te bouwen? En wat is de rol van organische stof in de kringloop en beter mestgebruik?

Resultaat:
 • De organische kringloop zoveel mogelijk benutten.
 • De bodem voeden in plaats van de plant
Datum:

Maandag 20 november 2023

 • Inloop 9.45 uur
 • Aanvang 10.00 uur tot 14.30 uur incl. biologische lunch
Prijs:

€ 35,-

Workshop 3

Van pitrus naar blauwe knoop

Hoe kun je natuurland beter benutten voor de landbouw? Van bodemomvorming naar een landbouwinclusieve natuur.

Resultaat:
 • Samenwerking met TBO’s en natuurorganisaties
 • Landbouwinclusieve natuur
 • Beter beheer van natuur gebieden met ene economisch resultaat
 • Gezonder ruwvoer als bijproduct
Datum:

Donderdag 14 december 2023

 • Inloop 9.45 uur
 • Aanvang 10.00 uur tot 14.30 uur incl. biologische lunch
Prijs:

€ 35,-

Workshop 4

Vitale bodem en organische reststromen (serie van 3 workshops)

Wat kan ik uit mijn eigen omgeving gebruiken en hoe waardeer ik dat op tot goed bodemvoedsel. Processen als fermenteren, composteren en dergelijke worden uitgewerkt. Daarnaast is de toepasbaarheid van de verschillende grondstoffen cruciaal voor een goed resultaat.

Resultaat:
 • Kleine kringlopen worden gesloten, meer economisch resultaat
 • De bodem wordt vakkundig en gezond gevoed
 • Het milieu en omgeving worden er beter van
Datum:

Workshop 1. Donderdag 11 januari 2024
Workshop 2. Donderdag 18 januari 2024
Workshop 3. Donderdag 25 januari 2024

Tijden voor alle workshops:

 • Inloop 9.45 uur
 • Aanvang 10.00 uur tot 14.30 uur incl. biologische lunch
Prijs:

€ 105,-

Excursie

Naar het C-Cycle project

C-Cycle is het voorbeeld project voor een gezonde ruwvoer productie vanuit een gezonde bodem. De bodem staat centraal. De loonwerker is de spil van uitvoering/productie van het ruwvoer.

Resultaat:
 • Op een gangbare manier, goed en gezond bodembeheer en ruwvoerproductie
 • Op data onderbouwd productiesysteem met natuurlijke productiemethoden
Datum:

Donderdag 30 november 2023

Locatie:
Druisdijk 11, Alphen
www.c-cycle.eu

Prijs:

€ 35,-

ondernemerscoaching

1-1 bedrijfsbezoeken

Specifiek voor jouw bedrijf maken we bemestingsplannen en bekijken bedrijfsgegevens (o.a. bodemanalyses en kuilanalyses).

Resultaat:
 • Beter economische resultaten, kosten efficiënt werken
 • Kennisbehoefte per bedrijf zijn afgestemd
Datum:

Voor de bezoeken worden individuele afspraken gepland tijdens en na het traject (september, oktober en november 2023).

Prijs:

€ 100,-

Hoe kunnen (innovatieve) maatregelen die bijdragen aan kringlooplandbouw en het vergroten van de biodiversiteit praktisch toegepast worden op mijn bedrijf?

Workshops | Beeldvorming, Communicatie & Intervisie

Tijdens deze workshops dagen we je als agrariër uit om het verhaal over jezelf, je bedrijf en je producten scherp te stellen. De trainers leggen daarbij de nadruk op kringlooplandbouw als onderscheidend vermogen. Tevens leer je hoe je jouw doelgroep, de consument raakt in hoofd én hart.

Tegelijkertijd is er tijdens elke workshop meer dan voldoende ruimte voor intervisie en het delen van praktijkervaringen. Op die manier leer je van én met vakgenoten en komen jullie samen tot slimme en nieuwe ideeën.

Praktische details:

 • In totaal 11 workshops
 • Kosten: van 3950,- Euro voor 987,50 Euro voor het hele traject.
 • Start traject: november 2023.
 • Doorlooptijd: november 2023 – maart 2024.
Locatie van de workshops:

Hazenpad 4
5074 MA Biezenmortel
Landpark Assisië
Noord-Brabant

  DE KRACHT VAN HET VERHAAL

  Je ervaart het belang van communicatie en een sterk bedrijfsverhaal voor een beter en aantrekkelijker boeren bestaan.

  Datum:

  Woensdag 8 november 2023
  13.00 tot 16.00 uur

   

  NETWERKANALYSE

  Werken aan je bedrijf doe je nooit alleen. Je hebt anderen nodig. Wie zijn jouw vrienden, vijanden, coalitiegenoten en tegenstanders. Goed om je bewust van te zijn.

  Datum:

  Woensdag 22 november 2023
  12.30 tot 16.30 uur

   

  Doelen stellen

  Wat wil je concreet bereiken? En waar moet je verhaal dus aan bijdragen. We hebben aandacht voor harde én zachte doelstellingen.

  Datum:

  Woensdag 13 december 2023
  12.30 tot 16.30 uur

   

  Groot Dromen

  Jouw verhaal begint bij je grote droom. Je creëert je perspectief door je hier letterlijk een verbeelding van te maken. Hoe ziet jouw gedroomde toekomst eruit?

  Datum:

  Woensdag 3 januari 2024
  09.00u – 12.00u

   

  Mijlpalen slaan

  Wat zijn de stappen die je moet zetten om je grote droom te bereiken? Samen slaan we mijlpalen en formuleren we acties.

  Datum:

  Woensdag 3 januari 2024
  12.30u – 16.30u

   

   

  INgrediënten verzamelen

  Wat zijn de kritiekpunten, aannames en vooroordelen van jouw consument ten aanzien van jou en jouw producten? En wat is daarop jouw oprechte antwoord? 

  Datum:

  Woensdag 17 januari 2024
  12.00 tot 17.00 uur

   

  Verhaal Bouwen

  Samen met Hart voor Verhalen ga je aan de slag met jouw bedrijfsverhaal. Na oplevering van het verhaal zijn er twee feedback rondes.

  Datum:

  Woensdag 31 januari 2024
  12.30u – 16.30u

   

  FUNDAMENT DOELGROEP

  Hoe breng je je verhaal over. Waar bevind jouw doelgroep zich? En wat hebben zij nodig? 

  Datum:

  Woensdag 7 februari 2024
  12.00u – 17.00u

   

   

  DOELGROEP WERKSESSIES 2x

  In twee individuele sessies duiken we verder in de doelgroep om de communicatie nog beter te finetunen.

  Datum:

  te plannen tussen 7 februari en 6 maart

   

  Toekomst en klantbinding

  De timing van het verhaal. Wat zijn logische momenten en middelen om de consument te bereiken?

  Datum:

  Woensdag 6 maart 2024
  12.30u – 16.30u

   

  “Mijn wereld is vergroot. Ik zie nieuwe kansen voor het bedrijf en onze toekomst.”

  Workshops ketensamenwerking | CIRCO Track

  Een korte keten samenwerking volledig onder de loop nemen. Wat loopt goed en wat kan beter? Een CIRCO track maakt precies inzichtelijk waar kansen ter verbetering liggen. We streven ernaar om met zoveel mogelijk relevante partijen in de korte keten een Track te organiseren. 

  Wat leer je tijdens een CIRCO Track:

  • Kennis van circulaire ontwerpprincipes en business modellen.

  • Directe vertaling hiervan naar concrete plannen voor eigen producten en diensten.

  • Onder begeleiding van ervaren CIRCO trainers.

  • Samen met gelijkgestemde bedrijven.

  • Ruimte om (keten-)samenwerkingen te vormen en te versterken.

  Praktische details:

  Bij voldoende aanmeldingen streven we ernaar om een CIRCO Track korte keten samenwerking op te starten in september 2023.

  CIRCONL
  CIRCO - flyer ALGEMEEN

  Meer weten over CIRCO?

  Ook in andere branches is de CIRCO aanpak effectief gebleken. Op www.circonl.nl vind je er alles over.

   

  CIRCO flyer downloaden? Klik dan op het plaatje hiernaast.

   

   

   

  Mede mogelijk gemaakt door:

  Provincie Noord-Brabant
  Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
  Logo SOOH