Nieuws & Bijeenkomsten

Rabobank-SOOH-Korte keten in de praktijk

Circo Bijeenkomst | Rabobank

Nieuwsbrief februari 2024

In februari deelden we bijgaande nieuwbsrief met updates rondom het Bewust Boeren Traject. 

Je leest over de afronding van de workshopreeks van Groeibalans, de voortgang van de workshops verzorgd door Hart voor Verhalen, de demonstratieprojecten in Cromvoirt en Woensel én de Circo Track.

Benieuwd? Klik op onderstaande link en lees de gehele nieuwsbrief.

Nieuwsbrief BB Feb’24 DEFINITIEF

Rabobank-SOOH-Korte keten in de praktijk

Circo Bijeenkomst | Rabobank

CIRCO Track Korte keten

Een samenwerking volledig onder de loop nemen. Een CIRCO track maakt precies inzichtelijk waar kansen ter verbetering liggen. In de afgelopen periode (sept/dec) hebben een aantal boeren, faciliterende bedrijven en een restaurant eigenaar elkaar gevonden tijdens de CIRCO track. In drie sessies hebben ze onder leiding van twee trainers de huidige lineaire keten ontleed en een nieuwe circulaire korte keten gebouwd.

De deelnemende partijen zijn dichter bij elkaar gekomen en starten zelfs een samenwerking op. Een geautomatiseerd bestelsysteem waar zowel producenten als afnemers op worden aangesloten staat hierbij centraal.

Lees hier het hele artikel over de CIRCO TRACK.

Rabobank-SOOH-Korte keten in de praktijk

wORKSHOPS| Hart voor VERHALEN

Voortgang workshops Beeldvorming & Communicatie

Op woensdagmiddag 8 november ging de workshopreeks ‘Beeldvorming, Communicatie en Intervisie’ vanuit het Bewust Boeren Traject van start. Een enthousiaste club van zes professionals uit de agrarische sector gaan de komende tijd aan de slag met hun verhaal.

Inmiddels zijn er drie sessies geweest. In de eerste sessie stond kennismaken en het stellen van doelen centraal. Mooi om te concluderen was dat er een hele diverse groep aan tafel zit. Divers in leeftijd, type bedrijf, plannen én ervaring.

In de tweede op 22 november en derde sessie op 13 december zijn de deelnemers flink uit hun comfortzone gestapt en hebben ze hun grote droom geschetst. Dat is immers de basis voor hun verhaal!

In het nieuwe jaar bouwen we verder! 

Rabobank-SOOH-Korte keten in de praktijk

Excursie| c-cYCLE PROJECT

Excursie C-Cycle Project

Op donderdag 30 november stond een excursie naar het C-Cycle project op het programma van het Bewust Boeren Traject. Een leergierige groep agrariërs bezocht dit project als mooi voorbeeld van een gezonde ruwvoerproductie vanuit een gezonde bodem.

De komende periode staan er nog meer waardevolle workshops op de agenda. Workshops waarin je meer leert over innovatieve maatregelen die bijdragen aan kringlooplandbouw en het vergroten van biodiversiteit. Én hoe je deze maatregelen toepast in je eigen bedrijf.

Wil je nog meedoen? Er zijn nog plekken voor de workshops Vitale bodem en organische reststromen op 11, 18 en 25 januari.

Rabobank-SOOH-Korte keten in de praktijk

BIJEENKOMST | Praktijkervaringen in de korte keten

TERUGBLIK | 5 JULI 2023

De korte keten staat flink in de belangstelling. De weg tussen land en klant is hierbij zo kort mogelijk. Een prijsvoordeel voor de boer én een extra beleving voor de consument zijn veel gehoorde voordelen. Op papier klinkt dat leuk, maar hoe vind je klanten? Hoe pas je het in de bedrijfsvoering in? En staat de opbrengst wel in verhouding met de inspanningen?

Op 5 juli 2023 organiseerden Rabobank & Bewust Boeren de bijeenkomst ‘Praktijkervaringen in de korte keten’.

Ruim 50 betrokkenen volgden de workshop ‘Succes en faalfactoren in de korte keten’. Martijn Rol, Sectormanager Food bij de Rabobank, deelde trends en ontwikkelingen én ging in op doorbraakfactoren voor opschaling. De belangrijkste: samenwerken!

Drie korte keteninitiatieven (De Smaak van Hier Localfood Eindhoven en Goei Eete) deelden openhartig hun ervaringen en Eloïse Van Rijswijk van TheFoodDirectors presenteerde het platform BEUKK. Er ontstond een levendige discussie, inzichten werden gedeeld, vragen gesteld, nummers uitgewisseld en de stap van praten naar doen is gemaakt.

De eerste stap naar opschaling is gezet. Geïnteresseerd, kijk dan vooral verder rond op de website.

Een burger die bewust kiest voor lokaal voedsel is onmisbaar!

Kringlooplandbouw workshop
Kringlooplandbouw bewust boeren
Biologisch landbouw bewust boeren

Mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Noord-Brabant
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
Logo SOOH